Takaisin

Kalanpoikasten sopeutuminen mikromuoviin voi olla ongelmallista

Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vastakuoriutuneet kalat syövät mikromuovia yhdessä luontaisen ravinnon kanssa, eikä niillä esiinny perinnöllistä vaihtelua, joka mahdollistaisi sopeutumisen mikromuovin välttämiseen.

Vastakuoriutuneilla siianpoikasilla tehdyn kokeen mukaan kalat syövät muovia satunnaisesti eläinplanktonravinnon mukana, eivätkä ne pysty aktiivisesti välttämään muovin sisäänottoa. Lyhytaikaisissa kokeissa poikaset kuitenkin pääsivät hyvin eroon pyöreistä muovipartikkeleista.

Tutkimuksen päätekijä Hannu Huuskonen kertoo, että mikromuovi voi muistuttaa kalanpoikasten luontaisia ravintokohteita, ja se voi muun muassa luontaisen ravinnon sulatusta haitatessaan luoda voimakkaita valintapaineita altistuneiden populaatioiden ravinnonkäyttöön. Muuttuneen käyttäytymisen avulla poikaset voisivat välttää muovien aiheuttaman haitan, mutta tutkimuksen mukaan sopeutumisen mahdollistavaa geneettistä vaihtelua ei ole.

Tutkimuksessa pystyttiin arvioimaan emokalojen perinnöllinen vaikutus jälkeläisten luontaisen ravinnon ja mikromuovin syöntiin. Poikaset söivät keskimäärin vain vähän muovipartikkeleita, ja niiden sisäänotto vaikutti passiiviselta eli poikaset eivät ilmeisesti valikoineet niitä. Muovipartikkelien syönti oli valtaosin satunnaista ja ympäristötekijöiden kuten poikasparvien sisäisten vaikutusten ohjaamaa. Syödyn muovin määrä kasvoi yhdessä syödyn ravinnon määrän kanssa.

Huuskonen muistuttaa, että tutkimus on maailmanlaajuisesti ensimmäinen päänavaus kalanpoikasten sopeutumisessa mikromuovialtistukseen. Erikokoiset ja eri tavalla luontaista ruokaa muistuttavat muovipartikkelit voivat kenties olla kalojen vältettävissä. Kalojen on todettu sopeutuvan erilaisiin ihmisen aiheuttamiin ongelmiin, ja lisätutkimuksin voidaan selvittää, pystyvätkö kalat sopeutumaan jatkuvasti kasvavaan muoviroskan määrään vesissä.

Lisätietoja: Yliopistotutkija Hannu Huuskonen, Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos, hannu.huuskonen (a) uef.fi, 050 596 1592

Huuskonen, H., Subiron i Folguera, J., Kortet, R., Akkanen, J., Vainikka, A., Janhunen, M. & Kekäläinen, J. 2020. Do whitefish (Coregonus lavaretus) larvae show adaptive variation in the avoidance of microplastic ingestion? Environmental Pollution 262: 114353.

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114353