Takaisin

Jussi Pajuoja lainvalmistelun ja laillisuusvalvonnan tutkimusjohtajaksi Itä-Suomen yliopistoon

Eduskunnan entinen apulaisoikeusasiamies, OTT, dosentti Jussi Pajuoja on nimitetty Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle tutkimusjohtajaksi. Tutkimusjohtajan tehtävänä on ohjata ja koordinoida lainvalmistelua ja laillisuusvalvontaa koskevaa tutkimusta.

Aikaisemmin Pajuoja on toiminut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä vuosina 2009–2017, oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä vuosina 2006–2009 ja lainvalmistelutehtävissä oikeusministeriössä vuosina 1999–2006.

- Siirryin aikanaan yliopistolta virkamieheksi – nyt on aika palata takaisin tutkimuksen pariin. Lainvalmistelun tutkimuksessa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos on edelläkävijä. Lait koskevat meitä kaikkia ja on tärkeää, että ne tehdään kunnolla, Pajuoja toteaa.

Hyvään lainvalmisteluun kuuluu Pajuojan mukaan paitsi oikeudellinen ja tekninen suoritus, myös lain vaikutusten tieteellinen ennakkoarviointi – eli arvio siitä, miten laki tosiasiallisesti tulee vaikuttamaan ihmisten arkielämään.

- Ei ole hyvä, että usein vasta jälkikäteen kutsutaan tutkijat paikalle selvittämään, mikä uudistuksessa meni vikaan, Pajuoja summaa.


- Tutkimusjohtajana tulen vahvistamaan laitoksen lainvalmistelua koskevaa tutkimusta ja lisäksi nostamme uudeksi tutkimusprofiiliksi viranomaisvalvonnan. Laillisuusvalvonnan tutkimus kuuluu olennaisena osa työnkuvaani, hän taustoittaa työtään.


Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella on viime vuosina panostettu vahvasti lainvalmistelun tutkimukseen ja koulutukseen.

- Pajuojan rekrytoiminen tutkimusjohtajaksi on jatkumo laitoksella tehdylle systemaattiselle työlle lainvalmistelukulttuurin kehittämiseksi Suomessa. Tutkimusjohtajan palkkaamisella vahvistamme edelleen laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kertoo oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä.


Pajuojan tutkimusjohtajan kolmivuotinen toimikausi kestää 1.2.2018–31.1.2021.


Jussi Pajuojan painokelpoinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/12625?encoding=UTF-8
Kuva: Tomas Whitehouse

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja (1.2.2018 alkaen) Jussi Pajuoja                                
Itä-Suomen yliopisto                                                                           
Oikeustieteiden laitos                                                                          
Puh. 040 675 9452   

Professori Tapio Määttä
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos
Puh. 050 575 1589