Takaisin

Jatkuvan oppimisen kehittämistä korkeakouluyhteistyönä vahvistetaan

Itä-Suomen yliopiston, Savonia-AMK:n ja Karelia AMK:n yhteistyö Itä-Suomen alueen jatkuvan oppimisen kehittämisessä tiivistyy entisestään. Työn alla on webinaarisarja ja seminaari syksylle 2020.

Helmikuussa Savonia-AMK:n kampussydämessä järjestetty jatkuvan oppimisen seminaari toi yhteen lähes 150 alueen työelämän ja korkeakoulujen edustajaa. Tapahtuman tarkoituksena oli löytää yhdessä uudenlaisia tapoja vastata jatkuvan oppimisen valtakunnallisten tavoitteiden asettamiin haasteisiin.

– Osallistujilta keräämämme palautteen perusteella avaus oli hyvä. Positiivista palautetta tuli esimerkiksi valtakunnallisen näkymän avaamisesta ja aidoista keskustelumahdollisuuksista muiden organisaatioiden edustajien kanssa. Saimme myös lukuisia hyviä kehittämisideoita, joiden pohjalta yhteistyön tapoja on hyvä lähteä jatkotyöstämään, sanoo erikoissuunnittelija Mervi Lätti Karelia AMK:sta.

Tilaisuuteen osallistunut opetusneuvos Sanna Hirsivaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä antoi myös kiitosta hyvästä keskustelusta ja korkeakoulujen näkemysten avaamisesta jatkuvan oppimisen osalta.

Tärkeänä tavoitteena on työelämän tarpeiden ja korkeakoulujen opetuksen yhteensovittaminen. Palautteessa toivottiinkin työelämän edustajien parempaa innostumista mukaan yhteiseen työhön. Myös korkeakoulujen tekemää yhteistyötä haluttiin näkyvämmäksi ja viestintää kehittämiskohteiden ja uusien avauksien osalta aktiivisemmaksi.

Seminaarissa ideoitujen jatkuvan oppimisen kehittämisaihioiden edistämisestä toteutetaan syksyllä 2020 webinaarisarja, jossa esitellään ja tuodaan yhteiseen keskusteluun siihen mennessä tehdyn työn tuloksia. Webinaarit ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Helmikuun seminaari saa jatkoa 16.9., jolloin seuraava tapahtuma järjestetään Joensuussa.

– Toivomme työelämän aktiivista panosta, ja pyrimmekin järjestämään syksyn seminaarin tiiviimmässä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, dekaani Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo. – Alueen yrittäjät ja työnantajat sekä kolme korkeakoulua voimme yhdessä olla suunnannäyttäjinä luomassa Itä-Suomen alueelle omaa jatkuvan oppimisen ekosysteemiä.

– Yritysten ja työelämän mukaan saamisella pystyisimme helpommin löytämään konkreettisia ja yritysten arkielämästä nousevia kehittämiskohteita ja lähtisimme hakemaan niihin ratkaisuja koulutuksen kehittämisen kautta. Pelkkä korkeakoulujen omista tarpeista tuleva näkökulma ei riitä, toteaa koulutusvastuujohtaja Salla Seppänen Savonia AMK:sta.

Syksyn webinaarisarjan aikatauluista ja syyskuun seminaarista tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa.

Lue juttu helmikuun seminaarista ja tutustu esitysmateriaaleihin: https://www.uef.fi/-/avaimia-jatkuvan-oppimisen-haasteisiin