Takaisin

Itä-Suomen yliopiston tutkijat keräävät verkkokyselyssä tietoa suomalaisten asiakaskokemuksista poikkeusoloissa

Koronapandemian myötä suomalaisten päivittäinen asiointi eri liikkeissä on siirtynyt osin verkkokauppaan tai saanut erilaisia verkkokaupan ja perinteisen kaupan yhdistelmän muotoja. Itä-Suomen yliopiston tutkijat keräävät parhaillaan kansalaisten kokemuksia siitä, kuinka koronapandemia on vaikuttanut päivittäisiin asiakaskokemuksiin. Verkkokyselyssä selvitetään suomalaisten odotuksia ja kokemuksia kauppaympäristöstä, ostamisen sujuvuudesta, hinnoittelun ja valikoimien sopivuudesta asiakkaiden omiin tarpeisiin sekä ostamisen aikana tapahtuneesta vuorovaikutuksesta kaupan henkilökunnan tai toisten asiakkaiden kanssa.

Kyselytutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä nopeasti muuttuvista asiakkaiden odotuksista Suomessa. Kyselyn vastauksia käytetään akateemisessa tutkimuksessa ja tutkimustuloksia hyödynnetään myös suomalaisen yritys- ja elinkeinoelämän kehittämisessä.

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellinen kaikille koronaviruspandemian vuoksi. COVID-19-taudin leviämisen estämiseksi hallitus on joutunut tekemään Suomessakin useita toimia, jotka ovat rajoittaneet jokaisen elämää tavalla tai toisella. Lukuisat yritykset kamppailevat toimeentulostaan, kun asiakkaat eivät pysty normaaliin tapaan asioimaan liikkeissä. Osa kansalaisista on myös karanteenissa, jolloin normaali asiointi liikkeissä ei ole sallittua. Tämä on osin muuttanut yritysten liiketoimintamallia ja asiakkaiden asiakaskokemusta.

Tutkimuksessa selvitetään erityisesti niitä tapahtumia ja kokemuksia, joita asiakkaat kohtaavat päivittäisissä kaupassa käynnin tilanteissa asioidessaan esimerkiksi pienessä tai isossa vähittäiskaupassa, verkkokaupassa tai näiden yhdistelmässä. Vähittäiskauppoja ovat muun muassa tavaratalot, kenkäkaupat, huonekalukaupat, urheiluvälinekaupat, apteekit, kirjakaupat ja kukkakaupat.

Kyselyyn voi vastata verkossa osoitteessa http://webropol.com/s/asiakaskokemus.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 10–15 minuuttia.

Lisätietoja:

Jonna Koponen, FT, kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin viestinnän yliopistonlehtori, jonnapauliina.koponen(at)uef.fi

Saara Julkunen, KTT, kansainvälisen myynnin apulaisprofessori, saara.julkunen(at)uef.fi