Takaisin

Itä-Suomen yliopiston tukikampanja ylitti tavoitteensa: lahjoituksia yli 6,4 miljoonaa euroa

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanja ylitti viimeisellä keräysviikolla 6 miljoonan euron tavoitteensa. Lahjoituksia saatiin kesäkuun loppuun mennessä reilut 6,4 miljoonaa euroa, joista noin 4 miljoonaa euroa on kohdennettu koulutusaloille. Lääketieteiden ja farmasian koulutusala keräsi kohdennetuista lahjoituksista puolet, ja seuraavaksi eniten euromääräisiä lahjoituksia kohdentui kauppatieteiden koulutusalalle. Lahjoittajia oli yhteensä reilut sata yksityishenkilöä, yritystä, säätiötä ja muuta organisaatioita.

Valtion lahjoituksille lupaaman vastinrahan suuruus selviää myöhemmin, kun yliopistojen keräämien vastinrahakelpoisten lahjoitusten keräyssummat ovat selvillä. Saatu vastinraha kirjataan yliopiston peruspääomaan. Itä-Suomen yliopisto käsittelee lahjoitusvarojen käyttöä tulevana syksynä vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä.

– Olemme erittäin tyytyväisiä keräystavoitteemme ylittymisestä ja kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia, toteaa rehtori Jukka Mönkkönen.

– Saaduilla lahjoituksilla tuetaan yliopistomme strategista kehittymistä. Rahallisen arvon lisäksi lahjoituksilla on suuri henkinen merkitys, koska niin Itä-Suomen alueelta kuin muualta saadut merkittävät lahjoitukset kertovat siitä, että yliopistomme nähdään keskeisenä yhteiskunnallisena toimijana.

Itä-Suomen yliopiston varainhankinta jatkuu edelleen, vaikka keräyskampanja on päättynyt, ja myös lahjoitusten verovähennysoikeus on edelleen voimassa.

 

Lisätietoja: Yhteyspäällikkö Soile Kosunen, Itä-Suomen yliopisto, p. 0294 45 8080, soile.kosunen(at)uef.fi