Takaisin

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja lukiolaiset kääntävät ympäristöhuolen ratkaisuiksi

Miten tuotamme ruokaa tulevaisuudessa? Miten ympäristötietoisuus vaikuttaa pikamuotiin? Mitä yksilö voi tehdä ja mitä yhteiskunnan tulisi tehdä?
 
ALL YOUTH – kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushankkeen ja Joensuun Normaalikoulun yhteistyöstä syntynyt Ihminen ja ympäristö -seminaari järjestetään nyt toista kertaa. Kiinnostusta herättänyt tilaisuus jatkaa siitä, mihin vuoden 2019 seminaari päättyi – kuitenkin painottaen ja nostaen esiin tuoreinta tutkimustietoa. Tilaisuus striimataan Pohjois-Karjalan lukioille.
 
Ympäristöasiat vaativat kaikessa haastavuudessaan monipuolista tarkastelua, sillä usein ne kytkeytyvät toinen toisiinsa muodostaen sotkuisen ongelmien verkoston. Tämä niin kutsuttu ilkeiden ongelmien verkosto koostuu kiperistä kysymyksistä, joiden keskinäisriippuvuus tekee niiden ratkaisemisesta erityisen monimutkaista. Juuri siksi opiskelijat tarjoavat lukiolaisille, päättäjille ja myös medialle tilaisuuden päästä perehtymään näihin isoihin kysymyksiin.

Seminaari kuuluu Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan oppiaineen järjestämään opetukseen osana monitieteisiä ympäristöopintoja. Opiskelijat ovat yhteistuumin koonneet esityksensä korostaen ympäristöpolitiikan eri osa-alueita, kuten kaupungistumisen haasteita, luonnon monimuotoisuuteen laajasti vaikuttavia ilmiöitä sekä ruokaan, veteen, mikromuoveihin ja energiaan kytkeytyviä ympäristökysymyksiä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.
 
ALL-YOUTH (http://www.allyouthstn.fi/) tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista. Sitä rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ja tutkimushankkeen toteuttavat Helsingin, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot.

Tarjolla on tilaisuus päästä seuraamaan seminaaria, jossa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Opiskelijoita on myös mahdollista haastatella.

Ihminen ja ympäristö -seminaari Tulliportin normaalikoulun lukion (Tulliportinkatu 1, Joensuu) auditoriossa 9.3. klo 9.30-15.00. Mahdollisista haastattelutarpeista ja muista toiveista kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä järjestäjiin.
 
Lisätietoja:
Luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti, puh. 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi
Lukion lehtori, Jaana Räisänen, jaana.raisanen(at)uef.fi


https://www.facebook.com/events/827299564409284/