Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle 10 000 euron lahjoitus TEKiltä

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlavuotensa merkeissä 10 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle luonnontieteiden opetuksen ja tutkimuksen tukemiseksi. 

Valtio on luvannut pääomittaa varatun määrärahan rajoissa yliopistoja enimmillään kolminkertaisesti suhteessa niiden vuoden 2017 loppuun mennessä hankkimaan yksityiseen rahoitukseen, joten TEKin lahjoitus kertautuu jopa 40 000 euroksi vahvistamaan yliopiston toimintaa.

- Viime vuosien aikana yliopistot ovat joutuneet tiukoille säästöjen takia. Jos kuitenkin haluamme kääntää talouden suunnan, nyt on aika satsata tulevaisuuteen, sanoo TEKin koulutuspolitiikan johtaja Jari Jokinen.

- Me luonnontieteiden ja tekniikan ammattilaiset järjestämme harvemmin suuria mielenilmaisuja, mutta juhlavuoden kunniaksi me osoitamme mieltämme ja yhteiskuntavastuutamme tekemällä lahjoituksia yliopistoille, Jokinen jatkaa.

TEK haastaa myös muut koulutuksen ja tutkimuksen tilasta huolestuneet tukemaan yliopistojen toimintaa lahjoituksilla.

- Suomessa kannetaan aiheesta huolta luonnontieteiden ja matematiikan osaajien riittävyydestä työelämässä. Lahjoitus kannustaa ja samalla edistää luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jaakko Puhakka toteaa, ja kiittää Tekniikan akateemisia tämän tärkeän asian nostamisesta esiin lahjoituksellaan.

Merkittävä osa niistä Itä-Suomen yliopistosta valmistuvista fyysikoista, kemisteistä, matemaatikoista ja tietojenkäsittelytieteilijöistä, jotka työllistyvät elinkeinoelämän palvelukseen, kuuluu TEKiin. TEKiin ovat järjestäytyneet myös Itä-Suomen yliopistossa koulutettavat sairaalafyysikot, joilla on merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä ja soveltamisessa sairaaloissa ympäri maan.

TEKin lahjoitukset on jaettu yliopistoille tekniikan alalta valmistuneiden sekä matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista valmistuttuaan tekniikan alalle suuntautuneiden TEKin jäsenten suhteessa. Lahjoitukset on tehty sijoitetusta pääomasta, joten ne eivät vaikuta järjestön jäsenmaksuun.

 

Lisätietoja:


Tekniikan akateemiset, Jari Jokinen, yksikönjohtaja, p. 0400 914 839

Itä-Suomen yliopisto, Jaakko Puhakka, akateeminen rehtori, p. 0294 45 8018