Takaisin

Itä-Suomen yliopisto sulkee tilansa ja siirtyy etäopetukseen ja etätyöhön

17.3.2020 klo 14.00

Itä-Suomen yliopisto sulkee kampuksensa ja siirtyy kokonaan etäopiskeluun valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti. Yliopiston tilat suljetaan tiistaina 17.3.2020 klo 16.

Valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. 

Yliopistoihin sovelletaan tartuntatautilain 58 §:ää. Ensisijainen tavoite on estää taudin leviäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tarpeeton liikkuminen yliopiston kampuksilla on kiellettyä. Kulkutunnisteet toimivat edelleen, mutta yliopistolle saa tulla vain, kun työtehtävät sitä välttämättä edellyttävät.  

Kaikki yliopiston tilat suljetaan tiistaina 17.3.2020 klo 16. Tämä koskee myös yliopiston kirjastoa sekä kampusravintoloita. Kirjasto jatkaa palveluaan sähköisissä kanavissa. Mahdollisista opiskelijaravintoloiden take away -pisteistä opiskelijoille tiedotetaan erikseen.

Ovien sulkeutumisesta huolimatta Itä-Suomen yliopiston toiminta jatkuu. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.  

Henkilöstö siirtyy tekemään etätyötä. Vain tutkimuksen, etäopetuksen ja tukitoimien kannalta kriittiset ja välttämättömät työtehtävät hoidetaan yliopiston tiloissa. Työn tekemisen järjestelyihin ja etätyöhön liittyvissä kysymyksissä henkilöstön tulee olla yhteydessä omaan esimieheensä. 

YTHS:n toiminta Joensuun ja Kuopion kampuksen toimitiloissa jatkuu. YTHS tiedottaa mahdollisista poikkeuksista erikseen. 

Normaalikoulussa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. 

Itä-Suomen yliopiston apteekin osalta noudatetaan apteekkilaitosta ja terveydenhuoltoa koskevia ohjeita. 

Itä-Suomen yliopiston koronavirustiedottaminen on koottu julkiselle verkkosivulle osoitteeseen www.uef.fi/koronavirus. Sivuilta löytyy viranomaistietoa, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä etäopetukseen ja etätyöhön liittyviä ohjeita.  

Yksittäisen työntekijän tilanteeseen liittyvät kysymykset tulee ensisijaisesti ratkoa oman esimiehen kanssa. Yleisempiä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen COVID-19@uef.fi  

Opetusjärjestelyihin liittyviä ohjeita

Itä-Suomen yliopisto siirtyy kokonaan etäopiskeluun ja sulkee kampuksensa valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti. Kaikissa tilanteissa pyrimme turvaamaan opiskelijoiden tavoiteajassa valmistumisen ja opettajat ovat velvoitettuja etsimään erilaisia keinoja opetuksen järjestämiseksi.

Olemme keränneet tähän tiedotteeseen opetukseen liittyviä ohjeita ja suosituksia, joiden toivomme helpottavan työtänne näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Etäopetus

 • Kaikki opetus siirretään etäopetukseksi. Sama koskee myös väitöstilaisuuksia.
 • Luennot tulee mahdollisten kapasiteettiongelmien vuoksi pyrkiä toteuttamaa ensisijaisesti tallenteina striimauksen sijaan
 • Etäopetuksen ohjeet (välineet, tallenteet, tentit):  http://www.uef.fi/etaopetuksen-valineita
 • Etäopetuksen ja etätyön IT-tuelle on perustettu yhteinen, kaikille avoin Teams ”UEF IT etätyö ja etäopetuksen tuki”. Teamsissa toimii myös vertaisopettajien verkosto.
 • Oppitupa ja tietotekniikkapalvelut antavat tukea osoitteessa servicedesk@uef.fi
 • Toistaiseksi opettajien tukipalveluissa poikkeuksellisesti myös ilta- ja viikonloppupäivystys.

Vastuuopettajan tehtävät

Itä-Suomen yliopiston hallitus on päättänyt siirtää määräaikaisesti vastuuopettajalle toimivallan yksittäisten opintojaksojen opetusmuodoista ja arviointimenetelmistä päättämisen. 

Hallituksen päätökseen sisältyy myös oikeus muuttaa arviointiasteikkoa opetusmenetelmän muuttuessa.

Check-list opettajalle:

 • suunnittele ja toteuta muutokset suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin
 • konsultoi tarvittaessa oppiaineen vastuuhenkilöä ja/tai laitoksen opetuksesta vastaavaa (vara)johtajaa
 • huolehdi, että muutokset tehdään WebOodiin opintojakson ja opetustapahtuman tietoihin niin pian kuin mahdollista
 • tiedota muutoksista opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille WebOodissa
 • yksikön ohjeistuksen mukaan opiskelijoille tiedotetaan myös muuten (esim. Yammerissa tai opintoyhteisössä)
 • opettaja tekee kirjallisen dokumentin opetusmuodon ja mahdollisesti arviointimenetelmän muutoksesta (esim. sähköposti riittää)
 • opettaja toimittaa päätöksen muutoksesta oppiaineensa amanuenssille/koulutussuunnittelijalle/ opintosihteerille, joka kokoaa muutokset ja toimittaa edelleen ops-vastaaville (Henni Nevalainen, Kaisa Laitinen, Mervi Silaste, Minna Paronen, Lauri Tolkki)

Valintakokeet

 • Asiassa haetaan valtakunnallisesti yhteistä linjausta yliopistojen kesken, jotta hakijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti.
 • Lähtökohtaisesti valinnat toteutetaan valintaperusteiden mukaisesti.
 • Valintakoejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

 

Lisätietoja: 

Rehtori Jukka Mönkkönen, jukka.monkkonen(at)uef.fi, p. +358407288057 
Akateeminen rehtori Tapio Määttä, tapio.maatta(at)uef.fi, p. +358505751589 
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, tuomo.merilainen(at)uef.fi, p. +358403552299