Takaisin

Itä-Suomen yliopisto mukana kuudessa valtakunnallisessa strategisen tutkimuksen konsortiossa

Itä-Suomen yliopisto menestyi Suomen yliopistoista ja tutkimuslaitoksista parhaiten strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmien hankevalinnoissa. Neuvoston 9. toukokuuta valitsemissa neljässätoista uudessa tutkimuskonsortiossa Itä-Suomen yliopistolla on eniten osahankkeita ja johtovastuuta. Itä-Suomen yliopisto on kahdeksalla hankkeella mukana kuudessa konsortiossa ja johtaa konsortioista kolmea.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Konsortiot, joissa Itä-Suomen yliopisto on mukana tai johtajana, kuuluvat kolmeen uuteen strategisen tutkimuksen ohjelmaan: Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa ja Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat.

Professori Jussi Pihlajamäki johtaa STOP DIABETES – Tiedosta ratkaisuihin –tutkimuskonsortiota, professori Marja Vaarama Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsortiota ja professori James Scott Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat -konsortiota.

Uusissa tutkimuskonsortioissa ovat mukana Itä-Suomen yliopistosta myös professori Laura Assmuth, professori Vuokko Niiranen ja yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, yliopistotutkija Antti Tuomas Belinskij ja psykologian tohtori Pilvikki Absetz.

Rehtori Jukka Mönkkönen on erittäin tyytyväinen Itä-Suomen yliopiston pärjäämiseen strategisen tutkimuksen ohjelmahaussa. – Se kertoo, että yliopistossamme tehtävä tutkimus on paitsi tieteellisesti laadukasta, myös yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa.

Konsortioiden rahoitukseen käytetään yhteensä 50,2 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019. Rahoitus suunnataan mahdollisimman monipuolisille ja kattaville tutkimushankkeille, joiden neuvosto uskoo parhaiten pystyvän tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ohjelmien haasteiden ratkaisemiseksi. Konsortiokohtaisesta rahoituksen määrästä päätetään kesäkuussa.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto, p. 029 445 8001, jukka.monkkonen(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote: http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2016/strategisen-tutkimuksen-neuvosto-valitsi-hankkeet-tutkimusohjelmiin/