Takaisin

Itä-Suomen yliopisto aloittaa pohjoismaisen ympäristöoikeuden maisteriohjelman yhteistyössä Uppsalan ja Tromssan yliopistojen kanssa

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus käynnistävät yhteistyössä Uppsalan ja Tromssan yliopistojen kanssa uuden pohjoismaisen ympäristöoikeuden yhteistutkinto-ohjelman (NOMPEL). Kaksivuotinen ohjelma perustuu yliopistojen yhdessä rakentamaan tutkintorakenteeseen, jonka sisällöllisinä ympäristöoikeudellisina painopistealoina ovat luonnonvara-, ilmasto- ja energiaoikeus.

Opiskelijat opiskelevat kolmessa Pohjoismaassa: opinnot aloitetaan Uppsalan yliopistossa Ruotsissa, minkä jälkeen opiskelijat siirtyvät Itä-Suomen yliopistoon. Viimeisen opintokokonaisuuden opiskelijat suorittavat Tromssan yliopistossa Norjassa. Ohjelma myöntää avustuksia opiskelijoille, jotta nämä voivat matkustaa kolmen yliopiston välillä.

Ohjelman avulla opiskelijat ottavat haltuun ympäristöoikeuden teoreettiset ja metodologiset perusteet, minkä lisäksi he perehtyvät erityisesti luonnonvarojen hallintaa, biodiversiteetin suojelua, ilmastonmuutosta ja energia-infrastruktuuria koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelijat saavat kolmen yliopiston myöntämän yhteistutkinnon.

Ohjelma on saanut Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordic Master -ohjelmasta rahoituksen ja on ensimmäinen oikeustieteellinen ohjelma, joka rahoitetaan tämän rahoitusinstrumentin kautta.

NOMPEL-ohjelmaa koordinoi Uppsalan yliopisto. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat syksyllä 2019. Ohjelman hakuaika päättyy tammikuun 15. päivä. Aloituspaikkoja on vuosittain 25.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Seita Romppanen (oikeustieteiden laitos, CCEEL), seita.romppanen(at)uef.fi

Maisteriohjelmaa ja sen hakuprosessia koordinoi Uppsalan yliopisto:
www.bit.do/nompel

Itä-Suomen yliopiston sivusto ohjelmalle: http://www.uef.fi/nompel