Takaisin

Ilmasto muuttuu – mitä se tarkoittaa siitepölyallergikon kannalta?

Ilmastonmuutos vaikuttaa siitepölyihin, allergeeneihin, allergioiden ja astman esiintyvyyteen ja oireiden vakavuuteen monilla tavoilla. Hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan nousu pidentävät siitepölykautta ja lisäävät siitepölyn tuotantoa. Muutokset ilmakehän virtauksissa vaikuttavat siitepölyn leviämiseen ja hajoamiseen, sekä voivat altistaa väestön uusille allergeeneille. Tulevaisuuden ilmasto tulee suosimaan heinien kasvua Suomessa, lisäten entisestään niiden merkitystä allergiaoireiden aiheuttajana. Uusien lajien, kuten marunatuoksukin, sopeutuminen Suomen ilmastoon voi sekin lisätä allergeenitaakkaa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset allergiaterveyteen ja sitä kautta hyvinvointiin ja kansantalouteen tulevatkin olemaan merkittäviä.

Suomen Akatemian rahoittama ALL-IMPRESS-hanke selvittää siitepölykausien dynamiikassa ja allergeenitaakassa odotettavia muutoksia Suomessa, sekä tehostaa niihin sopeutumista. Hankkeen vahvana perustana on tieteiden välinen yhteistyö Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen (UEF), Ilmatieteen laitoksen Itä-Suomen ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen (FMI) ja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön (UTU) välillä.

Hanketta koordinoiva Itä-Suomen yliopisto kehittää kokeellisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää siitepölyjen allergeenisuudessa tapahtuvia muutoksia. Nämä tulokset varmistetaan kliinisillä kokeilla yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ihotautipoliklinikan kanssa. Ilmatieteen laitos kehittää uudenlaisia siitepölyjen mittausmenetelmiä ja ennustemalleja. Turun yliopiston siitepölyseurannan pitkäaikaisaineistot tarjoavat hankkeelle ainutlaatuisen aineiston siitepölyjen määrällisten ja laadullisten muutosten tutkimiseen, lisäksi Turun yliopisto kartoittaa allergisoivia vieraslajeja.

Tammikuussa käynnistynyt hanke järjestää torstaina 27.2.2020 klo 10-12 yleisölle avoimen seminaarin, jossa hankkeen asiantuntijat kertovat tutkimusalueen nykytilasta.  

Kaikille avoin seminaari on maksuton ja suomenkielinen. Tervetuloa!

*    *    *

SEMINAARIN OHJELMA

Aika: To 27.2. klo 10-12
Paikka: Tietoteknian auditorio, Savilahdentie 6, Kuopion kampus, Kuopio

10:00 - 10:10   Tervetuloa, Marjut Roponen, apulaisprofessori, UEF, Kuopio

10:10 - 10:35   Siitepölyt terveysnäkökulmasta, Kimmo Saarinen, tutkimusjohtaja, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti

10:35 - 10:50   Siitepölyseuranta ja -ennustaminen, Samuli Lehtonen, UTU, Turku

10:50 - 11:05   Uusia mittausmenetelmiä siitepölyjen havainnointiin, Mika Komppula, FMI, Kuopio

11:05 - 11:20   Ilmastonmuutoksen simulointi ja kasvien kammiokasvatus, Minna Kivimäenpää, UEF, Kuopio

11:20 – 11:35  Terveysvaikutusten ja suojautumiskeinojen taloudellinen arviointi, Eila Kankaanpää, UEF, Kuopio

11:35 - 11:50   From plant phenology to human allergy: critical review of the current model capabilities, Mikhail Sofiev, FMI, Helsinki

11:50 - 12:00   Loppukeskustelu, Marjut Roponen, UEF, Kuopio

 

Lisätietoja:

Hankkeen koordinaatio, toksikologia: Apulaisprofessori Marjut Roponen, UEF, p. 040 356 2521, marjut.roponen (a) uef.fi

Ilmatiede: Dosentti Mika Komppula, FMI, p. 050 520 7500, mika.komppula (a) fmi.fi

Aerobiologia:  FT Samuli Lehtonen, UTU, p. 046 923 4611, samuli.lehtonen (a) utu.fi