Takaisin

Haitasta hyödyksi – puuhakekasojen sisällä tapahtuva lämpeneminen halutaan kääntää eduksi

Puun käytön lisääntyessä myös erilaisten hienonnettujen jakeiden kuljetus ja varastointi lisääntyvät. Varastoinnin yhteydessä hakkeen laatu huononee ja tapahtuu biologista hajoamista, jotka ovat ei-toivottuja ilmiöitä. Niistä aiheutuu niin taloudellisia menetyksiä kuin hiilipäästöjäkin. Nyt käynnistyvässä HAIKU-projektissa selvitetään, miten hakekasojen sisällä tapahtuvia ilmiöitä voidaan hallita paremmin ja kääntää vääjäämättä tapahtuvat prosessit hyödyksi.

Projektissa monitoroidaan ja mallinnetaan hakekasan lämpenemisprosessi ja tutkitaan sen hyödyntämistä kasan kuivauksessa. Tutkimuksessa tehdään laboratoriomittakaavan kokeita, joilla selvitetään hakeaumojen sisällä tapahtuvia biologisia ja fysikaalisia prosesseja. Tärkeä osa tutkimusta ovat todellisessa aumamittakaavassa tehtävät kokeet, joissa todennetaan laboratoriossa tehtäviä malleja, mallinnetaan auman käyttäytymistä matemaattisesti ja kehitetään hakevarastoinnin teknologiaa.

Tuloksia hyödynnetään voimalaitosten ja sellutehtaiden hakkeen ja kuoren varastoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on parempi laadunhallinta, pienemmät varastotappiot ja pienemmät CO2-päästöt.

HAIKU-projektia (Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa) toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteistyönä. Projektia rahoittavat Innovaatiorahoituskeskus  Business Finland ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kuopion Energia Oy ja Stora Enso Oyj.

Projektia johtaa Lukessa erikoistutkija, dosentti Johanna Routa ja UEF:ssa apulaisprofessori Ari Laurén.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 545 000 euroa, ja hanke kestää maaliskuun loppuun 2022 asti.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, dosentti Johanna Routa p. 029 532 5045, johanna.routa (a) luke.fi

Apulaisprofessori Ari Laurén, ari.lauren (a) uef.fi