Takaisin

Euratomin perustamissopimus on kestänyt hyvin aikaa

Väitös Eurooppa-oikeuden alalta

Väittelijä: LL.M. Rasa Engstedt

Väitösaika ja -paikka: 26.2. klo 12, C2, Carelia, Joensuun kampus

Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin perustamissopimus hyväksyttiin yli 60 vuotta sitten. Vaikka Euroopan talousyhteisö on kehittynyt vuosikymmenien aikana Euroopan unioniksi ja itsenäiseksi oikeushenkilöksi, Euratom-yhteisöä ja Euratomin perustamissopimukseen sisältyvää aineellista oikeutta ei ole koskaan muutettu. LL.M. Rasa Engstedtin Itä-Suomen ylipistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että Euratom-yhteisö ja sen sisältämät toimivaltuudet ovat kestäneet aikaa. Ne ovat kehittyneet ja sopeutuneet muuttuviin olosuhteisiin ja ydinenergian muuttuvaan rooliin Euroopan energiapolitiikassa.

Aineellisen oikeuden jähmettyminen on Euratom-sopimuksen keskeinen oikeudellinen piirre. Euratom-sopimuksen mahdollisesti vanhentuneesta sisällöstä on käyty toistuvasti oikeudellisia keskusteluja. Siksi on ollut tarpeen tutkia systemaattisesti Euratom-sopimuksen sisältöä ja siinä luotuja toimivaltuuksia. Engstedtin väitöstutkimus tarjoaakin systemaattisen lähestymistavan, kun tutkitaan ja arvioidaan Euratom-sopimuksen pysähtymisen vaikutuksia Euratom-yhteisön toimivaltaan.

LL.M. Rasa Engstedtin Eurooppa-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Euratom – the Treaty and the Competences of the Community” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Raphael Heffron Dundeen yliopistosta sekä kustoksena professori Kim Talus Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35922?encoding=UTF-8