Takaisin

Eri sairaanhoitajasukupolvet suhtautuvat eri tavoin työhön ja johtamiseen Suomessa ja Italiassa

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: Simone Stevanin, Master of Health Sciences

Aika ja paikka: 1.11.2019 klo 12, Medistudia MS301, Kuopion kampus

Master of Health Sciences Simone Stevanin vertaili väitöstutkimuksessaan sukupolvien välisiä eroja hoitotyössä Suomessa ja Italiassa. Erot ilmenivät sukupolvien välisissä suhteissa ja ristiriidoissa, monisukupolvisessa tiimityöskentelyssä, erilaisina käsityksinä potilasturvallisuudesta sekä suhtautumisessa työhön, käytettävissä oloon ja muutokseen. Lisäksi erot näkyivät eri sukupolvien käsityksissä hoitotyön johtamisesta.

Sukupolvi on ryhmä ihmisiä, joille on yhteistä paitsi syntyminen samalla noin 20 vuoden aikavälillä, myös kasvuympäristö, kulttuuri ja elämäntilanteet, joista juontuu yhteinen ja ainutlaatuinen tapa tulkita ja kokea maailmaa. Tämän vuoksi eri sukupolvet voivat arvottaa työpaikkoja eri tavoin ja niillä voi myös olla erilaiset uramahdollisuudet ja näkemykset siitä, millaisia ovat hyvät johtamismallit ja johtamistyylit.

Tämän päivän eurooppalaisessa terveydenhuollossa työskentelee samanaikaisesti kolmeen eri sukupolveen kuuluvia sairaanhoitajia: vuosina 1945–1964 syntyneet suuret ikäluokat (Baby Boomers), vuosina 1965–1980 syntynyt X-sukupolvi ja vuosina 1981–2000 syntynyt Y-sukupolvi. Organisaatiolle voi olla menetetty mahdollisuus, jos kullekin sukupolvelle ominaiset piirteet jätetään hyödyntämättä hoitotyössä. Vaikkakin sukupolvien väliset erot voivat vaikeuttaa johtamista, ne huomioimalla on mahdollista parantaa sekä työpaikan vakautta että tuottavuutta. Eri sukupolviin kuuluvien ja eri kulttuureissa ja maissa toimivien sairaanhoitajien piirteitä ja eroja ei ole kuitenkaan tutkittu kattavasti.

Stevaninin väitöstutkimukseen sisältyi kirjallisuuskatsaus, jossa raportoitiin 33 aikaisemmassa tutkimuksessa havaitut suuriin ikäluokkiin, X-sukupolveen  ja Y-sukupolveen kuuluvien sairaanhoitajien sukupolviset työpaikkaan liittyvät piirteet ja erot. Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa kehitettiin ja validoitiin uusi kyselylomake (Multidimensional Nursing Generations Questionnaire - MNGQ) mittaamaan eroja kuudella työpaikkaan liittyvällä osa-alueella. Vertailu mainittujen sairaanhoitajasukupolvien välillä Suomessa ja Italiassa osoitti sukupolveen, sukupuoleen, koulutustasoon ja asuinmaahan liittyviä eroja hoitotyön käytännöissä ja käsityksissä työpaikan johtamiskäytännöistä. Erot liittyivät erityisesti palautteenantoon ja palkitsemiseen sekä ammatillisen kehittymisen tukemiseen.

Master of Health Sciences Simone Stevaninin väitöskirja Generational workplace and leadership related characteristics of registered nurses in two European countries tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Suhonen Turun yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoittessa             

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18288?encoding=UTF-8