Takaisin

Asiantuntijoiden mukaan tehohoitokapasiteetti riittää COVID-19-epidemiaan

Uudenmaan ulkopuolinen tehohoitokapasiteetti on jo lähes kaksinkertaistettu normaalista ja riittää turvaamaan koronapotilaiden tehohoidon, mikäli THL:n todennäköinen skenaario toteutuu, arvioivat anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen ja dosentti, vastaava ylilääkäri Stepani Bendel Itä-Suomen yliopistosta ja KYSistä.

Maan hallitus päätti Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoamisesta 15. huhtikuuta. Päätös perustui sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n arvioihin epidemiatilanteesta. Reinikainen ja Bendel antoivat tätä varten kansallisen COVID-19-tehohoitokonsortion asiantuntijalausunnon Uudenmaan ulkopuolisesta tehohoitokapasiteetista ja sen riittävyydestä epidemian aikana.

Lausunnon mukaan Suomessa on normaalioloissa noin 300 invasiiviseen hengityslaitehoitoon ja siihen liittyvään muuhun tehohoitoon soveltuvaa paikkaa, joista HUSin ulkopuolella 189 tehohoitopaikkaa. STM antoi kuitenkin 19. maaliskuuta sairaaloille ohjeen kaksinkertaistaa tehohoitokapasiteetti. – Keräämiemme tietojen perusteella tämä työ edistyy hyvin, ja HUSin ulkopuolisissa sairaaloissa on COVID-19-potilaiden tehohoitoa varten tarvittaessa käytettävissä jo 170–180 tehohoitopaikkaa, asiantuntijat toteavat.

– Näin ollen sairaalat ovat jo lähestulkoon toteuttaneet STM:n ohjeen tehohoitopaikkojen kaksinkertaistamisesta. Henkilöstön koulutus jatkuu, jotta hyvälaatuista tehohoitoa voidaan tarpeen mukaan toteuttaa kaikilla näillä paikoilla.

COVID-19-tehohoitoa koordinoidaan Kuopiosta

Reinikainen ja Bendel arvioivat Uudenmaan ulkopuolisen tehohoitokapasiteetin riittävyyttä olettaen, että tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä suhteessa väestömäärään olisi muualla maassa yhtä suuri kuin Uudellamaalla. –  THL:n tuoreimman ennusteen todennäköisimmän skenaarion mukaan tehohoidon enimmäistarve Uudellamaalla olisi 100–120 tehohoitopaikkaa samanaikaisesti. Mikäli tarve olisi saman suuruinen samanaikaisesti koko maassa, merkitsisi se 210– 300 tehohoitopaikan maksimitarvetta Uudenmaan ulkopuolisessa Suomessa. Koska epidemian huipun kuitenkin ennakoidaan osuvan eri aikaan maan eri osiin, arvioimme parhaillaan lisättävän tehohoitokapasiteetin todennäköisesti riittävän.

Potilaita voidaan tarvittaessa myös siirtää voimakkaasti kuormittuneista sairaaloista muihin sairaaloihin.

STM:n pyynnöstä KYS koordinoi valtakunnallista tehohoidon kapasiteettia, seuraa hoidon tarpeen kehittymistä ja organisoi tarvittaessa siirtoja kansallisessa COVID-19- koordinaatioryhmässä. Reinikainen on myös pysyvä asiantuntijajäsen STM:n ja THL:n COVID-19-epidemian tilannekuva- ja mallinnusryhmässä.

Lisätietoja:

Professori Matti Reinikainen, matti.reinikainen (a) uef.fi , p. 044 7176681

Valtioneuvoston asetus liikkumisrajoituksen kumoamisesta (Liite 8: Arvio Uudenmaan ulkopuolisen tehohoitokapasiteetin riittävyydestä 15.4.2020):

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069ff18