Takaisin

Ajankohtainen rajatutkimus apuna kulttuurien kohtaamisissa

Poliittiset ja valtiolliset rajat. Muuttoliike ja liikkuvuus. Globaalisaatio ja yhteiskunnallinen muutos. Uskontojen kohtaamiset sekä kulttuurien ja kielten sekoittuminen. Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen -tutkimusalueella paneudutaan erittäin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Itä-Suomen yliopisto on määritellyt strategiassaan viisi kansainvälisen huipputason tutkimusaluetta. Yksi niistä on Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen. Tutkimusalueen toinen vastuuprofessori Jopi Nyman kertoo alueen saaneen nykyisen muotonsa juuri UEFin strategiaa suunnitellessa.

– Tuolloin todettiin ulkopuolisen tutkimusarvioinninkin perusteella yliopistossamme olevan runsaasti rajoihin ja kohtaamisiin liittyvää tutkimusta, jonka yhteen kokoaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää tuota tutkimusta ja lisätä sen vaikuttavuutta.

Taustalla oli myös UEFin pitkäaikainen ja tunnustettu tutkimusosaaminen eri tieteenaloilla niin Venäjä ja raja -tutkimuksessa kuin kielten ja kulttuurien erilaisten kohtaamisten alalla.


Jopi Nyman

Rajoihin liittyvät ilmiöt

Tutkimusalueella harjoitetaan sekä yhteiskuntatieteellistä että humanistista tutkimusta. Tutkimus jakautuu kolmeen temaattiseen alueeseen, joilla kaikilla pyritään tieteidenväliseen tutkimukseen.

– Keskeisiksi aloiksi on määritetty Euroopan rajat ja Venäjä, liikkuvuus ja muuttoliike sekä kielelliset ja kulttuuriset kohtaamiset.

Nyman kertoo, että tutkittavia rajoja ei tarkastella vain poliittisina tai valtiollisina rajoina, vaan prosesseina ja tiloina, jotka mahdollistavat erilaiset kohtaamiset ja rajoihin liittyvien ilmiöiden muodostumisen.

Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa kansalaisuus, teknologia ja identiteetit. Lisäksi tarkastellaan globalisaatiosta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta johtuvia kielellisiä ja kulttuurisia muutoksia monikielisyydestä uskontojen kohtaamiseen sekä kulttuurien ja kielten sekoittumiseen.

– Tunnetuimpia ryhmiä rajatutkimuksessa ovat professori James Scottin ja professori Ilkka Liikasen ryhmät. Liikkuvuuden tutkimuksessa professori Laura Assmuthin ryhmä ja kulttuuristen ja kielellisten kohtaamisten tutkimuksessa muun muassa professori Markku Filppulan, professori Marjatta Palanderin sekä professori Jopi Nymanin ryhmät.

Suuri yhteiskunnallinen merkitys

Tutkimusalueella on saavutettu merkittäviä keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla julkaistuja tieteellisiä tuloksia, jotka ovat kehittäneet alaa. Niiden ja myös useiden UEFin järjestämien kansainvälisten konferenssien myötä Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus on noussut kansainvälisesti näkyvään asemaan.

– Tutkimustuloksilla on suurta yhteiskunnallista merkitystä, ja alueen tutkijat ovatkin osallistuneet aluetta koskeviin poliittisiin keskusteluihin sekä toimineet yhteistyöhankkeissa muun muassa ulkoministeriön kanssa.

Tutkimusalue on verkostoitunut vahvasti kansainvälisesti ja sen ryhmät toimivat aktiivisesti yhteistyössä alueen johtavien tutkijoiden ja yliopistojen kanssa.

– Tutkimusyhteistyötä on lähes kaikkien EU-alueen maiden yliopistojen kanssa sekä myös muun muassa Meksikon, Kiinan ja Venäjän tutkimuslaitosten kanssa.

Alueen tutkijat toimivat hankkeiden ohella myös alan johtavissa tieteellisissä järjestöissä, ja muun muassa Association for Borderlands Studies -järjestön sihteeristö toimii tällä hetkellä UEFissa.

– Tulevaisuudessa alueemme tutkimustuloksia tarvitaan erityisesti kansainvälisen liikkuvuuden, rajojen ja turvallisuuden kysymyksiä ratkaistaessa.


Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen -tutkimusalueen verkkosivu on osa suurempaa tutkimussivukokonaisuutta, joka julkaistaan sivu kerrallaan tämän kevään aikana. Sivuilla paneudutaan tarkemmin strategiassa määriteltyihin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin sekä kehittyneisiin, vahvoihin tutkimusalueisiin.