Tutkimusdata-arkistot

Tutkimuksessa käytettyjen ja tuotettujen tutkimusaineistojen arkistoinnilla varmistetaan tutkimusaineistojen säilyvyys ja jatkokäyttö. Tutkimusdatan löytämiseksi ja jatkokäytön mahdollistamiseen tarvitaan datan lisäksi kuvailevaa ja teknistä tietoa datan sisällöstä, metadataa.

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan perusperiaate on, että tutkimuksen tulokset, tutkimusaineistot ja julkaisut ovat avoimia tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista (lainsäädäntö ja sopimukset) toimintaympäristöä kunnioittaen. Datapolitiikkaa käsittelevä osio antaa lisätietoa tutkimusaineistoista ja niiden käsittelystä.

Tutkimusaineistoja voidaan tallentaa suljettuihin verkkoympäristöihin tai avata eriasteisesti muiden hyödynnettäviksi avoimien data-arkistojen kautta. Tutkimusaineistojen avoin saatavuus mahdollistaa tutkimuksen validoinnin ja tutkimusdatan jatkohyödyntämisen. Tutkijalle tutkimusaineistojen jakaminen luetaan meriitiksi. Tutkimusorganisaatioilla sekä useilla rahoittajilla on ohjeita tutkimusdatan säilyttämiseen ja avaamiseen. Kansallinen Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke suosittaa tutkijoita hyödyntämään jo olemassa olevia palveluita aineistojen avaamisessa ja hyödyntämisessä.

Tutkimusaineistot, joita ei ole mahdollista avata, voidaan tallentaa yliopiston tallennuspalveluihin tai esimerkiksi Suomen korkeakouluille ja Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille suunnattuun IDA-tutkimusaineistojen säilytyspalveluun. IDA:n kautta on myös mahdollista avata aineistoja.

Itä-Suomen yliopiston Tietotekniikkapalvelut tuottaa suuren osan tutkijoiden käyttämistä IT-palveluista ja palvelinresursseista. Lähtökohtaisesti julkiset ja perussuojaustason projektiaineistot sijoitetaan yliopiston hankkimaan, EU:n alueella sijaitsevan Microsoft Office365 -ympäristön tallennuspalveluihin. Korkean suojaustason projektiaineistot sijoitetaan yliopiston omissa konesaleissa sijaitseviin LocalDrive-palveluihin.

Itä-Suomen yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma määrittelee yliopiston keskeisen tutkimusinfrastruktuurin. Tutkimusinfrastruktuuriohjelmasta löytyy myös UEF-tutkimusinfrastruktuureiden kuvaukset sekä tieto missä Suomen tiekartan infrastruktuureissa (2014-2020) UEF on mukana.

Suomalaisia data-arkistoja ja -palveluja:


Eurooppalaisia data-arkistoja ja -palveluja:

  • CESSDA, eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri, sisältää maakohtaiset arkistot
  • EUDAT, B2SHARE, eurooppalainen tutkimusdatainfrastruktuuri ja palvelukokonaisuus
  • OpenAIRE, eurooppalainen open access -infrastruktuuri
  • Zenodo, eri tieteenalojen tutkimusdata-arkisto, OpenAIRE


Muita data-arkistoja ja -palveluja:

  • Data repositories, lista eri tieteenalojen data-arkistoista
  • re3data.org, kansainvälinen tieteenalakohtaisten tutkimusdata-arkistojen hakemisto, sisältää myös ei-avoimia arkistoja
  • OpenDOAR, data- ja julkaisuarkistojen hakemistopalvelu
  • Pangaea, geo- ja biotieteiden data-arkisto
  • Dryad, luonnon- ja lääketieteiden data-arkisto

 

LISÄTIETOJA

opendata[at]uef.fi


Tietoasiantuntija
Tomi Rosti
 p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi
 

No image.
Tietoasiantuntija
Kaisa Hartikainen
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi

Tietoasiantuntija
Anne Karhapää
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.