SciVal - väline tutkimuksen arviointiin

SciVal on tietokanta ja työkalu, jonka avulla voidaan julkaisutietojen valossa arvioida henkilöiden, tutkimusryhmien, tieteenalojen, organisaatioiden tutkimustoimintaa. Työkalun avulla voi arvioida tutkimustoiminnan laatua ja määrää suhteessa toisiin organisaatioihin, tarkastella tutkimusyhteistyötä sekä arvioida tutkimuksen trendejä. SciVal analysoi Scopuksen julkaisuviitetietokantaa vuodesta 1996 alkaen. Scopus-tietokanta pitää sisällään 38 miljoonaa tutkimusjulkaisua 7500 tutkimusorganisaatiosta ja 220 maasta. SciVal ja tietokannan sisältö päivittyy jatkuvasti, sen analysoima tutkimuksen tuotos on valtaisa ja ajantasainen.

SciVal tietokannan esittely.

SciVal:n käyttö

SciVal on Itä-Suomen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä. Ennen käyttöä henkilön on ensin rekisteröidyttävä SciVal-ohjelmaan.

Kirjaudu sisään SciVal-ohjelmaan tästä. (Klikkaa "Sign in" ja jos ei ole tunnusta niin "register now")

Käyttöavun löydät ohjelman Help-menusta mm. the online manual ja a Quick User Guide (apu ohjelman käyttöön liittyen sekä the SciVal Metrics Guidebook (apu tulosten tulkintaan).

Itä-Suomen yliopistossa käytössä opastavat alkuun: Tomi Rosti (tomi.rosti@uef.fi) ja Marja Kuittinen (marja.kuittinen@uef.fi). Pyydä esittelyt yksikkösi tai ryhmäsi kokouksiin!

SciVal:n toiminnallisuudet

SciValiin kuuluu neljä modulia tutkimustoiminnan arviointia varten: Overview, Benchmarking, Collaboration ja Trends. SciValista on mahdollista tallentaa kuvia, taulukoita ja karttoja pdf- tai excel-tiedostoiksi tai kuvatiedostoiksi. My SciVal - mahdollistaa muun muassa määriteltyjen entiteettien (henkilöiden tai ryhmien) jakamisen samassa organisaatiossa muiden SciVal-käyttäjien kesken.

Esimerkkejä kysymyksistä, joihin SciVal-analyyseistä voi löytää vastauksia:

 • Mitkä on yliopiston tutkimuksen vahvuusalueet?
 • Kenen kanssa teemme tutkimusyhteistyötä (yhteistyömme määrittäminen on mahdollista yksittäisen organisaation, maan tai maanosan tasolla)?
 • Mikä on yksittäisten tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden alakohtaisesti normalisoitu viittausindeksi?
 • Paljonko yliopistollamme/tutkimusryhmällämme on julkaisuja maailman viitatuimmissa tiedelehdissä?
 • Paljonko yliopistollamme/tutkimusryhmällämme on yritysyhteistyötä? Miten se on kehittynyt vuosien aikana?
 • Mitkä ovat jonkin toisen organisaation tutkimuksen vahvuudet?
 • Kenen kanssa yliopistomme/tutkimusryhmämme kannattaisi harkita yhteistyötä?
 • Mitkä ovat tutkimusalueen nousevat ja laskevat tutkimusaiheet?
 • Ketkä tutkijat ovat tällä hetkellä tutkimusaiheen viitatuimmat tutkijat?

Esimerkkejä SciValin käyttötarkoituksista:

 • rekrytoitavien tutkijoiden analysointi
 • tutkimusyhteistyökumppaneiden etsiminen
 • tutkimusyhteistyön tarkastelu
 • oman yliopiston/tutkimusryhmän/tieteenalan vertailu muihin vastaaviin
 • vahvojen tutkimusalueiden tunnistaminen
 • nousevien tutkimusalueiden tunnistaminen
 • yliopiston, tiedekunnan ja tutkimusryhmän strategisen suunnittelun tuki

Ketkä erityisesti hyötyvät SciValin käytöstä?

 • yliopiston hallinto
 • tutkimusryhmien vetäjät

Lisätietoja

tietopalvelu[at]uef.fiTietoasiantuntija
Tomi Rosti
p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

No image.

Tietoasiantuntija
Marja Kuittinen
p. 0294 45 3638
marja.kuittinen[at]uef.fi

 

 

Katso myös

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: SciVal, Oulun yliopiston kirjasto

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.