UEFin Pro gradut

Mitä tehdä, kun pro gradu -työ valmistuu?

Kaikki valmistuneet opinnäytteet sekä näihin mahdollisesti liittyvät sopimukset toimitetaan tiedekuntaan. Kirjasto toimii tiedekuntien kanssa yhteistyössä ja saa opinnäytteet tiedekunnalta. Kukin laitos tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet opinnäytteiden toimittamiseen sekä lomakkeen pro gradun Open Access -julkaisemista varten.

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

Humanistinen osasto: pro gradu -tutkielma
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto: pro gradu -tutkielma
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto: pro gradu -tutkielma
Teologian osasto: pro gradu -tutkielma

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Opinnäytetyöt (intrassa)

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Biolääketiede: Ohjeet ja lomakkeet
Farmasian laitos: Ohjeita ja lomakkeita
Hoitotieteen laitos: Ohjeet ja lomakkeet
Lääketieteen laitos: Tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet perustutkinto-opiskelijoille

YHTEISKUNTA- JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA

Historia- ja maantieteiden laitos:  Tiedekunnan ohjeet, Opinnäytteet 
Kauppatieteet:  Kirjallisten töiden ohjeetPro gradun palauttaminen
Oikeustieteet: Opinnäytteet
Sosiaali- ja terveysjohtaminen: Seminaarityöt ja tutkielmat
Yhteiskuntatieteiden laitos: Opinnäytteet

Opinnäytteen tekijän valittavaksi jää julkistetaanko opinnäyte vain kampuskirjastoissa käytettävänä sähköisenä kappaleena vai julkaistaanko se avoimesti verkon välityksellä käytettävänä Open Access -julkaisuna. Open Access -julkaiseminen on suositeltava malli tieteellisen tiedon avoimen leviämisen ja saatavuuden parantamiseksi. Open Access -julkaiseminen edellyttää julkaisusopimuksen allekirjoittamista. Lisätietoa Open Access -julkaisumallista löydät UEF Electronic Publications -palvelusta ja Open UEF -sivuilta.

E-gradut

UEFin pro gradu –työt ovat käytettävissä vuodesta 2012 alkaen sähköisinä kappaleina Itä-Suomen yliopiston kirjaston ylläpitämän UEF Electronic Publications –palvelun kautta. Näitä ns. e-graduja on kahdenlaisia: vapaasti internetistä luettavia (Open Access) ja ainoastaan kirjaston tiloista löytyviltä e-gradu-päätteiltä luettavissa olevia e-graduja. Opinnäytteen tekijä päättää työnsä käytön rajoituksista.

Pro gradujen avoimuutta UEFissa voi tarkastella osoitteessa: http://libapps.uef.fi/thesisOA/

AVOIMET E-GRADUT

Vapaasti verkossa luettavat opinnäytteet on mahdollista tallentaa omalle tietokoneelle tai tabletille offline-käyttöä varten. Työ on mahdollista myös tulostaa. Lisätietoa Open Access -julkaisumallista löydät UEF Electronic Publications -palvelusta ja Open UEF -sivuilta.

KIRJASTOSSA LUETTAVISSA OLEVAT E-GRADUT

Itä-Suomen yliopiston kampuskirjastoissa on pääte, jolta voit lukea pro gradu -töitä, jotka eivät ole verkossa vapaasti luettavissa. Näiltä päätteiltä on mahdollista ottaa tuloste opinnäytteestä, tulostamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä.

Kirjaston viestintää koordinoi erityistietoasiantuntija Tuulevi Ovaska.

Lisätietoja

No image.

Palvelupäällikkö
Jukka Kananen
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.