Projektinhallintapalvelut

Suunnitteletko hakevasi TKI-rahoitusta? Oletko kiinnostunut koordinoimaan laajaa kansainvälistä tai kansallista hanketta? Huolettaako hankkeen pyörittäminen, byrokratia ja paperisota?

Itä-Suomen yliopistolla (UEF) toimii ammattimaiset projektinhallintapalvelut laajojen kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden toteutusvaiheen tueksi. Palvelun tarkoituksena on keventää hankkeen vetäjien työtaakkaa ja sujuvoittaa hankkeiden hallintoa. Palvelu voi olla myös osa organisaation riskienhallintaa.

Hankkeet, jotka käyttävät UEF-projektinhallintapalveluita:

  • INEXCA-hanke, vastuullinen johtaja professori Katri Vehviläinen-Julkunen, hoitotieteen laitos (Horisontti 2020 / RISE -ohjelma)
  • OcuTher-hanke, vastuullinen johtaja professori Arto Urtti, farmasian laitos (Horisontti 2020 / ITN-ohjelma)
  • PROMEQ-hankkeen työpaketti 5, työpaketin vetäjä professori Janet Anand, yhteiskuntatieteiden laitos (STN-ohjelma)

Prezi-esitys projektinhallintapalveluista:

Palvelu on avoinna UEFin tutkijoille, mutta myös alueen muille organisaatioille, kuten tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille ja yrityksille.

UEFin edustaja: Lisätietoja projektinhallintapalveluista UEFin intrassa.

Lisätietoja projektinhallintapalveluista muiden organisaatioiden edustajille:

  • Rahoituslähteet, hankkeet: Laajat kansainväliset ja kansalliset hankkeet (esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelma), joiden koordinoinnista vastaa itäisessä Suomessa toimiva organisaatio.
  • Toteutus: Palvelu toimii UEFin kehittämispalveluiden yhteydessä. Jokaisella hankkeella on nimetty ammattitaitoinen projektipäällikkö. Projektipäällikkö työskentelee Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Hankkeen koordinaattori ja projektipäällikkö työskentelevät tiiminä ja pitävät säännöllisesti yhteyttä.
  • Esimerkkejä palveluista: Partnereiden neuvonta, yhteydenpito rahoittajaan, tiedottaminen, kokoukset, seminaarit ja muut tilaisuudet, tuki talous- ja tieteellisessä raportoinnissa, raporttien toimittaminen rahoittajalle, rahoittajan sähköiset järjestelmät, sopimusmuutokset, aikataulutus, hankkeen nettisivujen luominen ja ylläpito jne. Palveluita voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.
  • Kustannukset ja työaika: Palvelun hinta riippuu hankkeen koosta, luonteesta ja työmäärästä. Projektipäällikön työaika per hanke on yleensä 30–100 % henkilön kokonaistyöajasta.

Projektinhallintapalvelut kannattaa kuvata hankesuunnitelmaan jo hakuvaiheessa. Otathan yhteyttä palveluun jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja:

Kehittämispalvelut, tutkimuspalvelut
Maija Hartikainen ja Karin Koivisto