Toiminnanohjaus ja laatu

Osallistumme yliopiston strategiseen suunnitteluun ja strategian toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaamme strategian toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.

Tuotamme päätöksenteon ja johtamisen tueksi tietoa ja analyyseja yliopiston toiminnasta.

Tarjoamme tietoja ja tilastoja myös yliopiston ulkopuolisille arvioitsijoille esimerkiksi yliopistojen arviointeihin (yliopistoranking) sekä tutkimuksen ja opetuksen arviointeihin liittyen.

Edistämme yliopiston ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Koordinoimme yliopiston laadunhallintajärjestelmää ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimia.