Kansainväliset asiat

Kehittämispalveluissa koordinoimme ja kehitämme yliopiston kansainvälistä toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Hoidamme kansainvälisiä yhteistyösuhteita ja -verkostoja sekä tuemme yhteistyösopimusten valmistelua. Koordinoimme ja avustamme yliopiston henkilöstöä koulutusvientihankkeiden tuotteistamisessa ja toteuttamisessa yhteistyössä Finland Universityn kanssa sekä tuemme kansainvälisen maisterikoulutuksen kehittämistä. Vastaamme myös mm. Erasmus+ globaalin liikkuvuuden toiminnoista.